www.004.cz >Prevence hiv - aids > Problematika léčby HIV

Autor: -prh->, Téma: Prevence hiv - aids, Vydáno dne: 21. 07. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Je věk důležitým faktorem pro započetí léčby u dospělých? Jaké jsou rozdíly a doporučení na léčbu pro muže a pro ženu? Kdy se začíná s léčbou? Je potřebné, aby se každý HIV pozitivní léčil od samého začátku HIV+? Jak dlouho je léčba účinná?

Mají antiretrovirové látky skutečně léčebný účinek?

Všude, kde se používá HAART je možné pozorovat velmi výrazný pokles úmrtí a onemocnění AIDS. Léčba je účinná u žen, mužů i dětí. Léky účinkují vždy stejně bez ohledu na to, jakou cestou jsme byli virem HIV infikováni.
Pokud pacient užívá HAART přesně tak jak mu byla předepsána, sníží tato terapie množství viru v těle na malé množství. Důležité jsou i pravidelné laboratorní krevní testy, které hlídají a ověřují úspěšnost léčby a jestli léky účinkují tak jak se očekává.

Jaké se provádí průběžné testy?

 Testy měřící tzv. virovou zátěž – tedy množství HIV v krvi
 Testy na stanovení počtu CD4 lymfocytů a tedy výkonnost imunitního systému

I v případě, že se začne s léčbou už pří nízkém počtu CD4 buněk, může mít léčba na imunitní systém takový vliv, že se tělo samotné dokáže vyrovnat s mnohem větším množstvím onemocnění, které se objevují v souvislosti s propuknutím AIDS.
Léčba musí začít ve správný čas, aby se doba její účinnosti prodloužila na maximum svých možností.

Jak dlouho jsou antiretrovirové léky účinné?

Kombinovaná léčba, při použití nejméně tří léků se používá ve světě teprve od roku 1997. To je důsledek zdlouhavých testů nových léků, které se pro tuto kombinaci používají. Testování má však o mnoho let delší historii.
Pokud hladina virové zátěže zůstává pod hodnotou 50 kopií RNA viru HIV stává se tedy neprokazatelnou a je tedy účelné, aby pacient užíval nadále tu samou kombinaci léků i nadále. To proto, že klesá pravděpodobnost vzniku rezistence vůči léčbě, při nízké virové zátěži.
 Ještě poměrně nedávno se nedalo laboratorně detekovat méně než minimálně 500 kopií RNA. Nové testy jsou schopné detekovat množství RNA od hodnoty 20 – 50 a používají se ve všech specializovaných centrech na léčbu HIV/AIDS.
Každý kdo podstupuje antiretrovirovou terapii by se měl snažit na snížení hladiny zátěže pod hodnotu 50 kopiií.

Je potřebné, aby se každý HIV pozitivní léčil?

Po určité době, většina HIV pozitivních bude potřebovat léčbu. Doba, kdy je nutné začít je velmi různá. Infekce HIV se u všech lidí nerozvíjí zdaleka stejně směrem k vzniku AIDS – u některých velmi rychle, v ojedinělých případech zatím vůbec ne.
Zdravotní stav přibližně 1/3 HIV-pozitivních zůstává uspokojivý asi 10 let i bez léčby. Většina jich však začne s léčbou 4-5 let od primární infekce. Malé množství HIV pozitivních však může AIDS onemocnět velmi rychle oproti ostatním.
Jestli i vy máte začít s léčbou, prodiskutujte mnohokrát se svým lékařem toto rozhodnutí, než začnete.

Pokládejte lékaři tolik otázek, kolik potřebujete znát odpovědi na otázky, ve kterých nemáte jasno. To je obzvlášť důležité, pokud vám klesají CD4 lymfocyty a stoupá virová zátěž.

Kdy mám začít s léčbou?

To je otázka, kterou musíte prodiskutovat s vaším ošetřujícím lékařem. Je jen na vás, jestli začnete s léčbou a též i které léky budete užívat.

Požádejte proto svého lékaře, aby vám vypsal léky, které je možné užívat a k tomu jejich účinek a vedlejší účinky.
Dopřejte si dostatek času na rozmyšlenou. Není dobré se cítit v urgentní situaci, nebo nucen do něčeho, čemu nerozumíte. Je to důležité pokud vaše HIV pozitivita byla zjištěna teprve nedávno a vy se potřebujete s touto skutečností vypořádat.

Obecně se doporučuje začít s léčbou, když počet CD4 lymfocytů poklesne pod 350 – 300, přičemž se důrazně doporučuje začít dříve pokud je stále vyšší než 200. Avšak ani tyto hodnoty nemusí představovat naléhavou potřebu od minuty začít terapii, pokud se cítíte, že ještě nejste připraveni.

Pokud je počet CD4 lymfocytů stále větší než 350, máte stále dostatečně funkční imunitní systém, avšak i tehdy tu může být riziko zvýšené vnímavosti k infekcím, které vede k průjmům a ztrátám na váze.
Když počet CD4 klesne pod 200 zvýší se riziko zápalu plic tzv. PCP ( Pnemocystis carinii). Pokud klesne pod 100, je zde velmi silné riziko onemocnění velkým spektrem nemocí.
Nízký počet CD4 neznamená, že vždy onemocníte, ale toto riziko je velmi významné a pravděpodobné.
Je třeba brát v úvahu, že většina léků používaných při léčbě oportunních infekcí může být toxičtější a hůře snášenlivá než běžné léky proti HIV.
Někteří HIV pozitivní pacienti, odkládají léčbu až na hranici účinné terapie. Onemocnění, které mohou vzniknout už při hranici 200, mohou mít v tomto stavu již fatální průběh.
Výsledky studií v roce 2001 zdůraznily potřebu zahájit terapii dříve než počet CD4 buněk poklesne pod 200.

Jaké jsou rozdíly a doporučení na léčbu pro muže a pro ženu?

Jsou známé určité rozdíly mezi projevy infekce HIV u mužů a žen. Jedním z nich je ten, že při stejném počtu CD4 buněk lze u žen pozorovat nižší virovou zátěž než u mužů. Některé studie poukazují na to, že u žen je mnohem větší riziko onemocnění než u mužů za stejných podmínek. Tato pozorování mohou být důvodem pro dřívější započetí léčby u žen při srovnatelném počtu CD4 jako u mužů.
Jeden americký výzkum poukázal na fakt, že během menstruace je virová zátěž nižší, a proto je na tuto skutečnost lepší lékaře upozornit a tomu uzpůsobit interpretaci výsledků testů.

Je věk důležitým faktorem pro započetí léčby u dospělých?

Imunologický výzkum v roce 2000 ukázal, že kombinovaná léčba může vést ke specifickému obnovení důležité části imunitního systému a to brzlíku – štítné žlázy. Předtím se lékaři domnívali, že činnost štítné žlázy s rostoucím věkem v průběhu dospívání zaniká.
Studie prokázaly, že štítná žláza může obnovit svoji činnost u lidí okolo 30roku věku, kteří jsou HIV+ a léčí se kombinovanou léčbou.
Nález není stále ověřený, ale poukazuje na vhodnost začít s léčbou po 20 resp. 30 roku života.
V každém případě však věk snižuje funkčnost imunitního systému. U lidí starších 50 je zvýšené riziko onemocnění v důsledku poškození imunitního systému vlivem přítomnosti HIV, a proto je doporučení začít léčbu tím dříve, čím víc jste starší. Avšak oficiálně publikované doporučení roli věkového faktoru v léčbě HIV zatím zvlášť nekomentují.

Včasná diagnóza a primární infekce.

Existují závažné důvody zvážit okamžité započetí léčby u lidí, kteří vědí, že k infekci HIV u nich došlo v nedávné době. Velká část klinického výzkumu proběhla u lidí, u kterých začala léčba několik týdnů po infekci, ukázalo se ale, že existuje určité příznivé období pro započetí léčby trvající přibližně 6 měsíců po infekci.
Hromadí se důkazy a pozorování, že lidé léčení velmi krátce po primární infekci si v jistém stupni intenzity uchovávají i po několika letech léčby tu samou imunitní odpověď vůči HIV, zatímco tato schopnost se ztrácí  téměř u všech, kteří začali s léčbou po 6 měsíci od nákazy.
Důležité nálezy amerického výzkumu ukázali, že u lidí s zavčas započatou léčbou po primární infekci HIV, bylo možné přerušit kombinovanou léčbu na delší období, zatímco jejich imunitní systém byl schopný kontrolovat rozvoj infekce HIV.
Pokud v určitých případech při této situaci léčba probíhá např. po dva roky( s počtem CD4 buněk o mnoho vyšším, než jaký by nasvědčoval potřebě začít s terapií), nemusí být nutné vždy bezvýhradně pokračovat v léčbě i nadále. Tyto nálezy se ověřují.

Pozdní diagnóza infekce HIV a nízký počet CD4 buněk.

Nezřídka dochází k tomu, že lidé – ve všech věkových kategoriích – zjistí svou HIV pozitivitu až když onemocní a jejich stav vyžaduje nemocniční péči. Ta často zahrnuje urychlené započetí léčby, obzvlášť pokud počet CD4 klesne pod 100.
Avšak pro lidi, kteří zjišťují, že žijí s infekcí HIV až tehhdy, kdy počet jejich CD lymfocytů je už velmi nízký, výzkum přináší dobré zprávy. I pokud je počet CD4 krajně nízký např. 10 až 20, nebo i 0. V případě, že jde o váš případ, pokud budete dodržovat váš předepsaný systém užívání léků, můžete očekávat, že se dostaví výsledky. Hladina vaší virové zátěže poklesne a počet vašich CD4 buněk se opět zvýší na příznivější hodnoty.