www.004.cz >Prevence hiv - aids > Informace o viru HIV

Autor: -prh->, Téma: Prevence hiv - aids, Vydáno dne: 18. 05. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Genom HIV tvoří dvě identické kopie jednořetězcové RNA obsahující 9 genů. Virus infikuje zejména lymfocyty T (typ CD4), tj. bílé krvinky specificky odpovědné za buněčnou imunitu, a postupně i další buňky imunitního systému. Ve formě proviru v nich přežívá, chráněn před účinky protivirových léčiv, a je přenášen na jejich potomstvo. Může se však kdykoliv aktivovat a svou replikací hostitelské buňky ničit.

Virus HIV( human immunodeficiency virus) patří mezi tzv. retroviry a je původcem syndromu AIDS(acquiredimmune deficiency syndrome, syndrom získané imunitní nedostatečnosti). Virus byl objeven v letech 1983-1985. Jeho inkubační doba je velmi dlouhá, proto je řazen mezi tzv. lentiviry.

Průměrná inkubační doba je zhruba 10 let, avšak s nezadržitelně se rozvíjejícími příznaky těžkých onemocnění.

HIVirus v elektronovém mikroskopuGenom HIV tvoří dvě identické kopie jednořetězcové RNA obsahující 9 genů. Virus infikuje zejména lymfocyty T (typ CD4), tj. bílé krvinky specificky odpovědné za buněčnou imunitu, a postupně i další buňky imunitního systému. Ve formě proviru v nich přežívá, chráněn před účinky protivirových léčiv, a je přenášen na jejich potomstvo. Může se však kdykoliv aktivovat a svou replikací hostitelské buňky ničit. Posléze také poškozuje buňky kostní dřeně a ústředního nervového systému a bezbranný organismus pomalu podléhá příležitostným infekcím tzv. oportunní infekce, či zhoubným nádorům. Virus HIV je velmi citlivý na zevní prostředí  - UV záření a dezinfekční prostředky, kdy rychle hyne. Jakmile spermatická nebo jiná tělní tekutina vyschne, virus HIV nedokáže přežít a téměř okamžitě hyne.
Z epidemiologického hlediska je AIDS krevní infekcí. Nemoc AIDS je stále smrtelným onemocněním, na které neexistuje účinný lék. Prevence proti AIDS souvisí s možnými způsoby přenosu viru HIV.

HIV virus HIV virus HIV virus
HIV virus HIV virus HIV virus
HIV virus HIV virus

 

Nákaza HIV

Virus HIV se přenáší třemi způsoby: 1) Při rizikovém sexuálním styku, 2) krví – např. infikovanými jehlami u narkomanů nebo při transfuzi krve a chirurgických zákrocích v rozvojových zemích a za 3) z matky na plod.

Jak poznám, že jsem se nakazil?

Nákaza se projevuje v 70% případů po inkubační době okolo jednoho až čtyř týdnů chřipkovými příznaky, zejména krátkou a vysokou teplotou, výrazným zvětšením uzlin na krku či v tříslech, nočním pocením. Potom, co tyto příznaky odezní, může být nemocný zcela bez jakýchkoliv dalších příznaků po několik měsíců až let. Virus se ozývá po delší inkubační době, zpravidla 10let, což se nejprve projeví v komplikacích s léčbou běžných infekcí, následně se tyto infekce stávají z důvodu selhání imunitního systému(AIDS) životu nebezpečné.

V případě nákazy se v krvi začnou tvořit protilátky už od 3-4 týdnů po primární infekci. Právě ty jsou ukazatelem HIV pozitivity. Na test HIV se proto doporučuje jít po 2-3 měsících od rizikového styku.

Léčba infekce virem HIV je velmi komplikovaná a v současné době se nedá říci, že vede k uzdravení, ale její smysl spočívá především v prodloužení života HIV positivního člověka.

V současnosti se preferuje tzv. kombinovaná léčba, kdy se používá více léků najednou, aby se snížili účinky vedlejších účinků a zároveň se prodloužila doba, než se vytvoří vůči této lékové formě rezistence. Léky v dnešní době přímo znemožňují viru HIV zvyšování jeho kopií v těle. Pokud byste je chtěli spočítat, došli by jste k počtu něco přes 20 různých látek, které lze kombinovat. Co se týče počtu léků, existují desítky kombinací, které se reálně používají . Všeobecně známé a běžně používané jsou např. Hivid, Videx, Epivir, Viracept atd. Mezi novější patří Kaletra, Fuzeon, Stocrin, Invirase. Léčba jednoho HIV pozitivního člověka je závislá na jeho zdravotním stavu, použitém léčivu a stojí ročně cca 500 000,- Kč. V ČR je hrazena zdravotní pojišťovnou. Léky, které neprošly kategorizační komisí MZČR nejsou hrazeny, přestože jsou často poslední záchranou pacientů.