www.004.cz >Pohlavně přenosné choroby > Syfilis

Autor: -std->, Téma: Pohlavně přenosné choroby, Vydáno dne: 00. 00. 0000
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Syfilis neboli příjice či lues je chronické infekční, celkové, specifické onemocnění, které probíhá v několika fázích. Příjice se projevuje pestrou škálou příznaků, schopností napodobit celou řadu nemocí. Může postihnout kterýkoliv tělní orgán nebo tkáň. Neléčená nebo nedostatečně léčená může být ve třetím stadiu onemocnění příčinou úmrtí či invalidity.

Syfilis (lues, příjice) je chronické infekční, celkové onemocnění, které probíhá ve třech stadiích, kdy se střídá období klinické manifestace a období bezpříznakové, latentní. Celkem vyčleňujeme 3 fáze, které jsou charakteristické svými příznaky.
Příjice se projevuje pestrou škálou příznaků, schopností napodobit celou řadu nemocí. Může postihnout kterýkoliv orgán nebo tkáň. Neléčená nebo nedostatečně léčená může být v pozdním stadiu příčinou úmrtí či invalidity pacienta (postižení srdečně - cévního aparátu, centrálního nervového systému, kůže, kostí apod.).

Průběh infekce rozdělujeme na období časné (syphilis recens - do 2 let od infekce) a pozdní syfilis. 

Podle způsobu nákazy dělíme pak na syfilis získanou (akvírovanou) a vrozenou (kongenitální či syphilis congenita).

Původcem syfilidy je bakterie spirálovitého tvaru (viz obrázek) – spirocheta Treponema pallidum. Tato bakterie je infekční pro člověka a je jeho jediným hostitelem v přírodě. Treponema pallidum je velmi citlivá na zevní vlivy, ničí ji i zředěné roztoky běžných dezinfekčních prostředků. Syfilis je pohlavní nemoc a vztahují se na ni přísná epidemiologická opatření dle zákona.
Počet nakažených za rok v ČR v posledních letech stále stoupá.

Časná syfilis (syphilis recens).

I. Primární syfilis:

První fáze onemocnění začíná v místě vstupu infekce do těla. To může být např. drobná oděrka na sliznici genitálu. V místě průniku (nejčastěji na genitálu, možná je i lokalizace na rtu) se objeví za 2-4 týdny nebolestivý tvrdý vřed. Má špekovitou barvu s tuhým okolím i otokem předkožky u muže. Ze spodiny vředu lze seškrábnout velmi infekční materiál s živými treponematy. Spolu s vředem dojde k nebolestivému zduření tříselných uzlin.
(Je-li vřed např. na rtu, pak zduří krční uzliny.) Vřed se spontánně za 4-6 týdnů zhojí. Vzácně se mohou objevit nevýrazné celkové příznaky. 

II. Sekundární syfilis

Odhojený vřed zanechá jizvu, infekce však postupuje mízní cestou do mízních přilehlých uzlin a šíří se do celého organismu. To se projeví tzv. exantémem, což je vyrážka (často velmi nevýrazná) v embolizační lokalizaci - nejvíce patrná na trupu. Exantém během několika týdnů zmizí a může se opakovat. Současně dochází k nebolestivému zduření uzlin na krku, v podpaží, v tříslech (tzv. generalizovaná skleradenitida). V ústní dutině se tvoří bílé plošky, též infekční - syfilitická angina. 

Pro druhé stadium syfilis jsou charakteristické další kožní projevy. Condylomata lata (NE condylomata accuminata, což jsou virové bradavice) v místech vlhké zapářky (třísla, podpaží) v podobě páchnoucích, mokvajících výrůstků (vegetací). Jsou vysoce infekční. V ústní dutině se tvoří bělavé plošky, též infekční. 
Na kůži se dále tvoří různé vyrážky připomínající různé kožní choroby. 
V tomto dvouletém období časné syfilis se mohou střídat období příznaků i období bezpříznaková (latence).
Zhruba po dvou letech všechny příznaky mizí a onemocnění přechází do pozdní latentní fáze, kdy lze diagnózu stanovit pouze krevními testy. To však není známkou ústupu choroby. Naopak. Syfilis postupuje dále a přechází ve třetí, nejzávažnější stadium, postihující různé orgány specifickým zánětem. 

III. Terciární syfilis - pozdní syfilis (syphilis tarda).

Je nejméně nakažlivá pro okolí, neboť organismus uzavřel treponemy do ohraničeného chronického zánětu a infekce je omezena na některý orgán. Rozpadem zánětlivého ložiska vzniká tzv. syfilitické gumma (nekrotická vazká hmota). Pro toto stadium je 5-20 let po primární infekci typické postižení především centrálního nervového systému, srdce a kardiovaskulárního systému, kostí a kloubů.

K typickým změnám dochází na aortě (aneurysma-výduť). Zánět destruuje nosní přepážku, perforuje tvrdé patro, zánětem jsou postiženy kosti, je postižena nervová tkáň, což vede k příznakům neurologickým (tabes dorsalis, postižení hlavových nervů, obrny, neschopnost chůze) a psychiatrickým (poruchy řeči, bludy, demence, ústící do obrazu tzv. progresivní paralýzy s celkovým rozpadem osobnosti). 

Toto stadium naštěstí v dnešní době nevídáme, ale bylo zcela běžné v uplynulých staletích. Trpěla jím a zemřela na ně řada význačných osobností.
Vzhledem k současnému výraznému vzestupu tohoto onemocnění však nelze vyloučit, že se s ním, bohužel, po letech budeme opět setkávat.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii z mikroskopu vidíte spirálovité bakterie treponemy palidum - původce syfilis. Tento typ bakterie se nazývá spirocheta.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Toto je fotografie z předpenicilínové doby, kdy byl syfilis smrtelnou chorobou. Nemocný mladík s terciální formou syfilis. Bakterie destruují tkáň a mozek. Dotyčný již jistě trpí silnou demencí a může mít postižené smysly.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je primární syfilitický vřed na penisu.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je primární syfilitický vřed na penisu.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je primární syfilitický vřed na penisu.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je primární syfilitický vřed na penisu.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je jeden ze symptomů sekundární syfilis - exantém na dlaních.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je postižení kůže celého těla ve stádiu sekundární syfilis.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je jeden ze symptomů sekundární syfilis - bělavé skvrny na jazyku a postižení sliznice dutiny ústní.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Ústní koutky poškozené bakteriemi treponemy palidum.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

I v dnešní době se bohužel setkáváme se znetvořenými lidmi, kteří nikdy nepodstoupili léčbu, a to zejména v Africe, kde je nedostatek antibiotik. Nechť je tato fotografie odstrašujícím příkladem toho, co je možné, pokud se budete vystavovat rizikovému sexuálnímu chování.

kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti v novém okně

Na fotografii je ulcerace jazyka ve stádiu terciální syfilis.

Přenos je téměř výhradně pohlavním stykem. Infekční je I. a II. stadium choroby. Asi 5 % případů je infikováno jinou, než pohlavní cestou. Mezi ně patří přenos z matky na dítě (vrozená syfilis). Vstupní branou pro Treponemy od infikovaného člověka může být kůže a sliznice kdekoliv, nejčastěji však v oblasti pohlaví a ústní dutiny v závislosti na způsobu intimního styku.

Vzácně může dojít k přenosu infekce kontaminovanými předměty (např. jídelní příbory, sklenice). Teoreticky možný je i přenos krevní transfuzí - teoreticky proto, že každý dárce krve je testován. 

Inkubační doba je v rozmezí 10-90 dnů, nejčastěji 3 týdny 

Stanovení diagnózy syfilis

Diagnóza může být stanovena jednak
a) mikroskopickým průkazem Treponema pallidum v 1. nebo ve 2. stadiu syfilis (z vředu, z některých uvedených projevů 2. stadia).
b) speciálními testy z krve, což je možné prakticky ve všech stadiích. 

Pro včasné stanovení diagnózy a tak i zahájení léčby je nutné, aby jakýkoliv vřed na genitálu byl co nejdříve vyšetřen dermatovenerologem, který provede mikroskopické vyšetření v tzv. zástinu. Do té doby nesmí být vřed jakkoliv ošetřován, protože necíleně zevně, či celkově podané léčivo (např. antibiotikum) syfilis nevyléčí, ale zato znesnadní nebo znemožní velmi cenný přímý průkaz původce syfilis - Treponema pallidum. Onemocnění pak navíc může probíhat netypicky. Tím se rozpoznání syfilis i samotné zahájení léčby zbytečně zpozdí.

Není-li přítomen žádný z projevů syfilis, provádí se testy z krve nebo z mozkomíšního moku. Odběr testů na syfilis lze provést kdykoliv. U některých skupin populace (dárci krve, těhotné ženy apod.) se testy provádějí i v rámci tzv. screeningu.

Zhodnocení testů provádí příslušná dermatovenerologická pracovitě (oddělení nebo kliniky) ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro syfilis v Praze. 

Léčba: Syfilis je pohlavní choroba, a proto je zákonem stanoven léčebný režim i povinná dlouhodobá dispenzarizace. Léčbu syfilis zajišťuje dermatovenerologické lůžkové zařízení. Léčba probíhá v nemocnici na lůžku a spočívá v podání odpovídající dávky antibiotika. Ke stanovení, léčbě a dispenzarizaci tak citlivé diagnózy, jako je syfilis má oprávnění lékař - dermatovenerolog. Všechny údaje tak podléhají velmi přísnému lékařskému tajemství, což je důležité s ohledem na časté předsudky některých lidí vůči syfilis. 

Prevence: Základem je včasná diagnostika a léčba, spolupráce pacienta a vyšetření všech sexuálních kontaktů nemocného dermatovenerologem. V případě, že jsou infekční ložiska mimo oblast krytou kondomem, nemůže ani kondom vzniku nemoci zabránit.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde