www.004.cz >Komunita > Historie starověkého Řecka - realizace

Autor: -kom->, Téma: Komunita, Zdroj: sokolik, Vydáno dne: 30. 07. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Homosexualita starověkého Řecka je fenomén, o kterém se celkem obecně ví, že existoval, ale znalost jeho vnitřní struktury už tak rozšířená není. Tehdejší společnost, přestože si byla dobře vědoma odlišností nejrůznější povahy, nepovažovala rozdíl mezi láskou ke stejnému a druhému pohlaví za natolik důležitý, aby kvůli němu zaváděla nějakou specifickou sociální kategorii.

Použitá literatura

Autor tématu - Homosexualita ve starém Řecku studuje na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.