www.004.cz >Gay sex > Orální sex

Autor: -gsx->, Téma: Gay sex, Vydáno dne: 20. 10. 2021
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Ochablý úd se do úst zasune celý a cucá se. Žalud se předem odkryje tím, že se předkožka stáhne a drží se rukou stažená tak dlouho, dokud se úd neztopoří. Felace se provádí pravidelným nepřetržitým pohybem sem a tam, zpočátku po celé délce ochablého pyje, potom po jeho stále menší části, tak jak se pyj napřimuje.

Felace

Felace spočívá v sání a cucání mužského pohlavního údu. Je to obtížná technika, nejtěžší ze sexuálních technik, bez které se gay intimní život neobejde.

K tomu, aby felace byla účinná, je třeba:

Jeden leží na zádech a druhý mu sedí nebo leží na břiše. Uspokojovaný může také sedět a druhý klečí před ním. Partneři si mohou také líbat svá pohlaví vzájemně viz. dále.

Ochablý úd se do úst zasune celý a cucá se. Žalud se předem odkryje tím, že se předkožka stáhne a drží se rukou stažená tak dlouho, dokud se úd neztopoří. Felace se provádí pravidelným nepřetržitým pohybem sem a tam, zpočátku po celé délce ochablého pyje, potom po jeho stále menší části, tak jak se pyj napřimuje. Při plné erekci cucáme takovou část pyje, na kterou stačí její ústa (asi 6 cm), to je žalud a část těla pyje. Sevření rtů vždy zesílíme, když mezi rty prochází koruna žaludu. Přitom používáme též jazyka, kterým lechtáme žalud a špičkou jazyka laskáme ústí močové roury.

Felace se provádí na počátku nebo během intimního styku za účelem dosažení nebo obnovení erekce, nebo proto, aby vyvolala ejakulaci – cíl styku. V takovém případě může dojít k ejakulaci přímo do úst partnera, jestliže se jedná o partnerský sex. V jiném případě používáme zásadně kondom a sperma nikdy do úst nepřijímáme a blíží-li se orgasmus, tak využijeme techniky masturbace partnerova pyje a sperma necháme vystříknout na břicho nebo papírového kapesníku.

Jakmile pocítíme, že sperma stoupá močovou rourou k žaludu, přitiskneme jazyk proti otvoru v žaludu a přijme tak celý výstřik na jazyk. Bez tohoto opatření by tlak výstřiku, který dosáhne na vzdálenost 30 cm i více(někdy až 1,5m), může vyvolat pocit dušení, kdyby vniklo sperma do hrtanu, nebo dávení, kdyby výstřik zasáhl krční čípek. Jakmile je ejakulace ukončena, sperma buď vyplivneme, nedáme-li ovšem přednost jeho polknutí(opět dbáme na to, jestli je to bezpečné), ústa si vypláchneme popřípadě vykloktáme, abychom odstranili chuť spermatu i mimo sexuální vzrušení. Felace, má-li být účinná a působit rozkoš, musí být provozována dokonale. Znamená to, že obvykle mužovi neskýtá samotné dumlání žádnou zvláštní rozkoš a za takových podmínek je vhodnější naučit partnera technice masturbace rukou, která je mnohem jednodušší a rovněž účinná.

Vzájemné líbání pohlavních orgánů poloha 69

Partneři, kteří současně provádějí felaci, se položí vedle sebe na bok v obráceném směru, hlavu vždy směrem k nohám partnera. Tato dosti erotogenní poloha nese označení 69 vzhledem k analogické poloze milenců.
Mnohem větší erotický účinek má jiná poloha, která předpokládá dokonalou hygienu, poněvadž je dobré předem odstranit veškerý pach anální partie. Jeden si klekne nad partnera, ležícího na zádech, obrácený k jeho obličeji zadkem. Sehne se, aby do úst vsál úd svého partnera a ten zase saje jeho pyj. Z anatomických důvodů se tato technika stává obtížnou nebo i nemožnou tehdy, je-li jeden z partnerů výškou postavy výrazně větší než druhý.
Podobně jako felace, i poloha 69 vyžaduje dokonalou techniku. Jestliže jeden z parterů techniku felace neovládá a jestliže nemá naději se to naučit nebo to přímo odmítá, nemá se na tom trvat.