www.004.cz >Gay sex > Orgasmus a ejakulace

Autor: -gsx->, Téma: Gay sex, Vydáno dne: 12. 07. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Orgasmus je termín označující vyvrcholení sexuálního aktu či masturbace. Může nastat i spontánně během spánku spolu s výronem semene, tedy i bez fyzického dráždění, a to pouze na základě snů, kdy jej označujeme jako poluci.

U muže je nástup sexuálního vzrušení, pokud ho záměrně neoddaluje, většinou strmější než u ženy. Na vrcholu mužského orgasmu dochází k výronu semene, což je pro muže tělesně i psychicky příjemný prožitek. Dostaví se pocit, že již nelze zabránit ejakulaci. Krátce předtím dojde k extrémnímu pocitu slasti. Pocit napětí, že ejakulace nastává, nebo lapidárněji, že "už to přijde", což zhruba dvě tři vteřiny imponuje právě jako "pocit nevyhnutelnosti", se skutečně bez ohledu na vlastní vůli a také bez ohledu na případné zevní vyrušení prostoupí s ejakulací, s výronem semenné tekutiny a s orgastickými stahy ve svěrači močového měchýře a v oblasti konečníku. A to vše pak s sebou přináší sexuální ukojení.

Ale k ejakulaci samé. Stahy v přídatných pohlavních orgánech nahromadí semeno do prostatické části močové trubice. Odtud se svalovými stahy prostaty (jež je možno nahmatat rektálně) dostává sperma spolu s prostatickým výměškem do roztaženého bulbu a do močové trubice až k jejímu ústí a odtud dále ven. Na počátku ejakulačního pochodu se uzavře močový měchýř (zároveň se sevřením svěrače konečníku), takže semenná tekutina nemůže do měchýře a z měchýře k ní nemůže moč. Ve druhé fázi ejakulace se však přední svěrač otevře, což podpoří pohyb semenné tekutiny k ústí.
Následné první dvě tři kontrakce močové trubice vystřikují semennou tekutinu někdy až do vzdálenosti 30 až 60 cm nebo, když jsou stahy méně intenzivní, semenná tekutina z pyje vytéká.

Při zkoumání kontrakcí, které se zkoumají a měření na stazích konečníku, se zjistilo, že jak u mužů, tak i u žen se projevují dva typy orgasmů. Častější je u mužů ten, kdy v průměru dojde ke 12 pravidelným stahům během 15 sekund. Síla kontrakcí narůstá, nejvyšší je při 7 až 8 stazích, pak se opět snižuje. U druhého typu je průměr 23 kontrakce, jež proběhnou ve 40 sekundách. Začátek je stejný jako u prvního typu, jenomže zde po několika pravidelných kontrakcích následují stahy nepravidelné. Typy orgasmu jsou konstantní; během života se nemění. Protože každý muž zaznamenává jen jeden z těchto orgasmů, nelze nijak srovnávat jejich pocitový doprovod.

Muž prožívá při orgasmu extatický pocit na hranici vědomí, po němž zase rychle vzrušení opadá. Je to stav, jehož prožitkové kvality lze jen obtížně vyjádřit.