www.004.cz >Můžeme porozumět? > Je to hřích?

Autor: -mpo->, Téma: Můžeme porozumět?, Vydáno dne: 15. 01. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

To je jedna z nejobtížnějších otázek, pokud na ni hledají odpověď hluboce nábožensky založení lidé. Mnoho náboženství resp. jejich výkladů praví, že homosexualita je hřích a ten, kdo se tak chová, je odsouzený do pekla, nebude spasen apod.

Jak křesťanství pohlíží na homosexualitu?

To je jedna z nejobtížnějších otázek, pokud na ni hledají odpověď hluboce nábožensky založení lidé. Mnoho náboženství resp. jejich výkladů praví, že homosexualita je hřích a ten, kdo se tak chová, je odsouzený do pekla, nebude spasen apod. Ale samozřejmě nikde v bibli není přesná zmínka o těch, jejichž opravdovou přirozeností je homosexualita. Desatero přikázání ani žádné evangelium se konkrétně nezmiňují o homosexualitě. Bibličtí badatelé a kněží se nás často budou snažit přesvědčit o jednoznačnosti často citovaných zákazů smilstva a volného obcování např. v Leviticu 18:22 a 20:13 a Pavlově listu Římanům 1:26-27 atd. Hodně lidí si myslí, že homosexualita je hřích, kvůli němuž bůh zničil Sodomu, což je samozřejmě velký mýtus. Podle teologických rozborů nebyla tím důvodem homosexualita, ale sobeckost a nepohostinnost k cizincům. Žádné evangelium evangelia se tomuto problému nevěnuje a nikde není sporná otázka homosexuality zmíněna.