www.004.cz >Já a rodiče > Kdyby se to nepovedlo

Autor: -jar->, Téma: Já a rodiče, Vydáno dne: 11. 06. 2019
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Kdyby se to opravdu vyloženě nepovedlo, je důležité promluvit si s někým, kdo tě může podpořit. Jako řešení je zde možnost využít linky důvěry, krizového centra pro mládež, či společně s rodiči navštívit sexuologickou ambulanci

Jestli to nevypadá v první chvíli dobře, neklesej na mysli. Čas je velký lékař a věci se spraví.

Kdyby se to opravdu vyloženě nepovedlo, je důležité promluvit si s někým, kdo tě může podpořit. Jako řešení je zde možnost využít linky důvěry, krizového centra pro mládež, či společně s rodiči navštívit sexuologickou ambulanci, kde by pomoc lékaře mohla velmi přispět k tomu, aby rodiče porozuměli a s tvojí situací se plně vyrovnali. Možná sami navrhnou setkání s psychologem či sexuologem. Je to dobrý nápad, ale z jiného důvodu, než si myslí oni. Budou očekávat, že se to změní, ale realita bude vyžadovat, aby se změnili oni.

Jednou z nejběžnějších chyb, které se gayové a lesbičky dopouštějí, je, že se snaží zvládnout rodičovu agresivitu a okamžitě vše uklidnit. To však potřebuje čas. Často si děti mylně myslí, že musí zůstat u rodičů, dokud reakce nepomine, protože jim ji sami způsobili. Tím se však situace někdy jenom zhoršuje. Jestliže jsi to tedy rodičům oznámil a odpověděl na bezprostředně položené otázky, je dobré je nechat o samotě.

Jestliže rodiče řeknou jakoukoliv urážku, okamžitě odejděte, žádná lidská bytost by neměla být nucena snášet od kohokoliv urážky, že je odpornej buzík, zvrhlej teplouš atd. Je to otázka lidské důstojnosti, co budeš poslouchat, a proto je lepší jít okamžitě pryč. Uvědom si, že jestliže jsi jim svým pravdivým sdělením rozbil svět na kusy, není to tvoje chyba, ale už jen jejich problém, jak se s tím vyrovnat a přijmout tvoji orientaci.