www.004.cz >Já a rodiče > Mami, tati...

Autor: -jar->, Téma: Já a rodiče, Vydáno dne: 27. 05. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Období rodinného coming outu je bezpochyby jedním z nejtěžším, kterým gay ve svém životě prochází. Je to období značně vysilující, které potřebuje leckdy pevné nervy.

Období rodinného coming outu je bezpochyby jedním z nejtěžším, kterým gay ve svém životě prochází. Je to období značně vysilující, které potřebuje leckdy pevné nervy. Jde o proces, kdy se snažíš s lidmi, kteří jsou ti blízcí, podělit o něco silně osobního a intimního. Ale uvidíš, že na samém začátku to vypadá vždy mnohem horší, než se nakonec ukáže.
Rodiče budou potřebovat nějaký čas, aby tuto zásadní informaci strávili. Pokud o Tvé sexuální orientaci nepochybovali již dříve, může trvat několik měsíců nebo i více než rok, než vše pochopí a se vším se vyrovnají. Během té doby spolu prožijete mnoho okamžiků, kdy se s rodiči můžete stát mnohem bližšími i oddanějšími. Je to okamžik, kdy rodiče musí sami sobě připustit tuto změnu. Na následujících stránkách ti přinášíme některé tipy, které mohou pomoci usnadnit celý průběh rodinného coming-outu.

Existuje mnoho různých způsobů, jak někomu říci, že jsi gay nebo lesbická žena. Přitom nelze všeobecně určit úspěšnost jednotlivých variant. Pokusíme se ti ukázat, kdy je lepší volit tu kterou metodu a co všechno je dobré mít promyšleno, než se rozhodneš svěřit. Budeš dlouho přemýšlet, jak na to jít a co odpovědět na první reakce. Necvič si své odpovědi, ale přemýšlej o důvodech, proč vlastně chceš před rodiči vyjít s pravdou ven. To tě posílí a diskuze s rodiči bude mnohem silnější a z tvé strany sebejistější.

Komu prvnímu se rozhodneš říct o své orientaci, je opravdu jen na tobě. Může to být nejlepší přítel nebo i člen vaší rodiny. Doporučujeme ale vyzkoušet si coming out na kamarádech, nejlépe vrstevnících, kde se setkáš s nejliberálnějšími postoji. Nezapomeň ale, že pokud někomu řekneš o své sexuální orientaci, může se stát, že se tato zpráva rozšíří během krátkého období, aniž bys o to nějak usiloval. Musíš počítat s tím, že lidská povaha je nevyzpytatelná a neexistuje nic, čemu bys tím mohl zabránit. Jestli jsi odhodlán a připraven vypořádat se s případnými negativními reakcemi, které odhalení může přinést, není důvod, proč by ses měl nebo měla nadále trápit skrýváním a lhaním těm, na kterých ti záleží.