www.004.cz >Balírna > Racionální výběr

Autor: -bal->, Téma: Balírna, Vydáno dne: 17. 04. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Racionální výběr je určen sledem: vybrat, vyzkoušet a koupit. Nezapomínej, že i ty jakožto ten, kdo si vybírá a volí, jsi současně objektem výběru. Jednoduše řečeno: vybíráš a jsi vybírán. Tato kapitola je jednou z nejsložitějších ze všech, a proto čtěte po malých douškách a velmi pozorně!

Racionální výběr je určen sledem: vybrat, vyzkoušet a koupit. Nezapomínej, že i ty jakožto ten, kdo si vybírá a volí, jsi současně objektem výběru. Jednoduše řečeno vybíráš a jsi vybírán.

Neplatí zde však zákonitost obchodní transakce, že za málo peněz dosáhneš maximálního zisku. Což znamená, že se nesmíš pokoušet velkého chytračení, že za malý vklad dosáhneš nejlepšího zboží. Každý by si měl vidět na špičku nosu a nepokoušet se o partnera, kterému nemá nebo není ochoten nabídnout část sebe samého.

V okamžiku výběru a v prvních dnech po prvním rande dochází buď k odvržení nebo k prudkému okouzlení a rychlému oboustrannému souhlasu s výběrem či se objeví jednostranné váhání, které se v oboustranný vztah mění až po určité době.

Rozhodnutí k výběru se odehrává na nevědomé úrovni. Obvykle plně spoléháš na vnitřní hlas, kterému nasloucháš. Ale ani vnitřní hlas nepracuje vždy spolehlivě. Jsi-li nadměrně skromný, můžeš se podhodnotit a nebudeš usilovat o úžasného kluka, který by tě bral všemi deseti a naopak jsi-li nadměrně domýšlivý, můžeš dotěrně balit někoho, kdo tě určitě odvrhne. Dotírat se do vztahu nebo jej dokonce vynucovat vyvolává vždy odpor. V seznamování platí, že častěji chci někoho, kdo mne příliš nechce. Avšak pokud dotyčný odmítá jen tak decentně, rozdmýchá v tobě touhu a začneš ho stíhat na každém kroku. Někdy se říká, že chceme toho, kdo nás nechce a nechceme toho, kdo nás chce. Decentní odmítání je tedy pozitivní. Skočit hned do náruče není nic jiného, než skolit v tobě touhu a zbrzdit vášeň na nulu.

Než se ti podaří započít vztah, který bude na celý život, pravděpodobně si předtím prožiješ několik kratších nezávazných a romantických vztahů. Tyto vztahy by měly mít bouřlivý začátek charakteristický citovým poblouzněním. Intenzita a průběh této prvopočáteční lásky ti nic neříká o tom, jestli to bude na věky či nikoliv. Tento cit se postupně vyvíjí a pro to, abyste se stali životními partnery, musíte v jeho ohni uzrát. Proto abys byl schopen vybírat uváženě a racionálně, musíš si prožít několik těchto poblouznění. Tím, že poznáš, o co v lásce kráčí, budeš schopen uvažovat vážněji a racionálně.

Bez období citového zrání riskuješ špatný výběr, protože síla sentimentálně romantického vzplanutí je mohutná a ve věku kolem 18 ji ještě nezdoláš. Prožiješ-li 3 milostné vztahy (ovšem ne na jednu noc apod.) s problematickým koncem, je pravděpodobnost, že vybereš lépe, a to proto, že jsi již dostatečně poznal především sebe.

Poznat sebe znamená poznat:

1. Jestli jsi normální nebo divný.
2. Ve kterých případech koroze partnerského vztahu selháváš.

Cílem tohoto sebepoznání je odhalit, ve kterém okamžiku soužití s tebou budou potíže. Není to však vůbec lehké. Neřekne ti to ani nikdo jiný, a i kdyby řekl, tak mu nebudeš chtít věřit.

Několik povahových rysů můžeš rozpoznat jednoduše a upřímně si je přiznat:

Mám-li jednu z výše uvedených vlastností, jsem rizikový a nevhodný proto, abych měl s někým vztah. Proto si je buď nepřiznám, nebo je tajím. Bylo by komické dělat si iluzi o tom, že se někdo sám napraví. Řešením je obvykle psychologická léčba. Jsem-li nositelem těchto uvedených vlastností, selžu při řešení partnerské krize. Ostatním radím, že se jedná pro vás o zakázaný typ pro vztah. Vztah s promiskuitním gayem či alkoholikem dlouho nevydrží a snaha váš protějšek předělat vás spíš přivede k tomu, že raději se vztahem skončíte.

Při sebehodnocení nehodnotíme: čestný - nečestný, pravdomluvný - prolhaný, upřímný -neupřímný, štědrý - lakotný, nesobecký - sobecký. Tyto vlastnosti jsou matné, vždy neostré, obtížně se definují. Nikdy je proto nezmiňuj ani ve vlastní charakteristice. Nic o tobě v zásadě neřeknou, neboť jsou rozmělněné ustavičným omíláním. A navíc uvaž třeba, kolik škod může způsobit pravdomluvně mluvící člověk...

První skupina vlastností jsou vlastnosti, které jsou pro vztah korozivní, máš-li k nim zřetelný sklon:
Vznětlivý, výbušný, nedůvěřivý, podezíravý, puntičkářský, pedantský, malicherný, citově křehký, přecitlivělý, úzkostný.

Druhá skupina vlastností, které nejsou korozivní, ale mohou být provokující:
Klidný, flegmatický, ovládající se, důvěřivý, velkorysý, stálý, citově pevný, vyrovnaný, netečný, chladný, uzavřený.

Nezasvěcený partner uvidí v člověku, který se hodí spíše do druhé skupiny, jedince nezávislého a nemilujícího. Pohybuješ-li se se svými vlastnostmi více v první skupině, musíš se krotit a pracovat na sobě. Pohybuje-li se tvé hodnocení více v druhé, musíš počítat s tím, že musíš více krotit svého partnera, přesněji řečeno, že budeš asi ve vztahu spíše hrát roli "rozumného", který bude muset partnera učit, aby poznával výhody klidného soužití.

Pokud jsi vznětlivý a výbušný, musíš se učit tyto neduhy zvládnout a nesmí se stát, aby sis vybral partnera majícího podobný či dokonce stejný profil.

Jsi-li puntičkář, malicherný a citově křehký, jsou to vlastnosti volající po identitě čili po tak řečeném zrcadlovém partnerovi, nejsrozumitelněji řečeno vyžadující, aby, pokud to jde, byl tvůj partner stejný jako ty.