www.004.cz >Balírna > První sex

Autor: -bal->, Téma: Balírna, Vydáno dne: 25. 02. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Čím později k sexu přistoupíš, tím je menší pravděpodobnost, že toho budeš později případně litovat. K sexu bys měl přistupovat vždy zodpovědně. V první řadě je u gayů třeba dbát zvýšeného rizika plynoucího ze sexuálně přenosných chorob a nepodceňovat riziko HIV-AIDS.

Kdy přistoupíte k intimnímu sblížení je vaše soukromá věc, ale i zde platí určitá pravidla:

1. Čím později k sexu přistoupíš, tím je menší pravděpodobnost, že toho budeš později případně litovat. K sexu bys měl přistupovat vždy zodpovědně. V první řadě je u gayů třeba dbát zvýšeného rizika plynoucího ze sexuálně přenosných chorob a nepodceňovat riziko HIV-AIDS. Pamatuj, že u některých chorob nechrání ani kondom a je třeba dávat pozor na podezřelé eflorescence na kůži toho druhého. V jednom průzkumu v USA bylo zjištěno, že u 40 % promiskuitních gayů se vyskytují specifické antigeny vypovídající o kontaktu s hepatitidou B! Zvaž proto vhodnost očkování proti této vysoce infekční chorobě. Více o této problematice nalezneš na http://zdravi.004.cz.

2. Čím později se sexem začnete, tím intenzivnější budou vaše prožitky a vzrušení. Podle průzkumů si partneři více cení, pokud k sexu přistoupí až po určité době chození. Než začnete se sexem, je vaše chození nezávazné a snadněji se ho vzdáte nebo ho ukončíme. Toto je třeba zvážit, pokud si nejsi druhým příliš jist.

Odpor k sexu?

Problém se dá popsat následovně: Jsem asi gay, ale hnusí se mi představa sexu s klukem.

Jako dospívající gay slýcháváš výrazy jako buzerant, teplouš nebo homouš ještě dříve, než vůbec znáš jejich význam. Postupně přicházíš na to, že tyto hanlivé výrazy se váží k tvým pocitům přitažlivosti k jiným mužům. Uvědoměním si toho vzniká vnitřní konflikt – zatímco chováš milostné city a sexuální touhy ke svým kamarádům, naučil ses tyto pocity spojovat s nemocí, hříchem a odporem. Odpor vůči homosexualitě se přesouvá i do oblasti představy sexuálního styku. Sex s klukem se ve skutečnosti přestává hnusit až po setkání s někým skutečným, do koho se zamiluješ i v reálu. Je ale možné, že k tomu, abys tento odpor ztratil, bude potřeba terapeutické pomoci nebo delšího času.

Více o gay sexu na adrese http://sex.004.cz.