www.004.cz >Kolize > Kolize úvod

Autor: -kol->, Téma: Kolize, Vydáno dne: 03. 05. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Některé studie ukazují, že příslušníci menšinových společenských skupin se setkávají se sexuálním zneužíváním a násilím častěji, zejména homosexuální muži představují sociální minoritu, která je vystavena zvýšenému riziku diskriminace a odmítnutí. Program kolize se zabývá problematikou násilí, legislativními normami, pohlavním zneužíváním a homosexuální pedofílií. Součástí projektu je poradna tématu kolize.

Program kolize 004 se zabývá událostmi lidského života, které poznamenávají osudy mnoha lidí. Jednoduše a výstižně by se dalo říci prevencí sociálně patologických jevů. Likvidace následků těchto životních kolizí se často neobejde bez institucionální pomoci odborníků z řad psychiatrů, psychoterapeutů a v některých případech i policie. Vyrovnání se s jejich následky vyžaduje více času, ale i dávku odvahy, protože řešení těchto problémů začíná právě u zveřejnění události na policii, k čemuž náleží nepříjemné a stresující vyšetřovaní vedoucí k usvědčení pachatele trestné činnosti. Někdy se bohužel ono vyšetřování stává větším traumatem, než-li trestný čin obecně.