www.004.cz >Partnerské vztahy > Párové sobectví

Autor: -par->, Téma: Partnerské vztahy, Vydáno dne: 19. 04. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Člověk se od ostatních živých forem liší tím, že je schopen se k druhým chovat nesobecky a nezištně i mimo období plození potomků. Takové lásce k bližnímu, nezištnému, laskavému chování říkáme „altruismus“. Opakem nesobeckého altruisty je sobecký „egoista“. V každém normálním člověku převažuje egoista nad altruistou...

Člověk se od ostatních živých forem liší tím, že je schopen se k druhým chovat nesobecky a nezištně i mimo období plození potomků. Takové lásce k bližnímu, nezištnému, laskavému chování říkáme "altruismus". Opakem nesobeckého altruisty je sobecký "egoista". V každém normálním člověku převažuje egoista nad altruistou. Člověku je od narození dáno chovat se egoisticky, protože kdyby se tak nechoval, tak by nepřežil. Dokonce se dá mluvit o tzv. sobeckém genu, který kryje všechny druhy chování, když se člověk cítí ohrožen.

Do partnerského svazku obvykle vstupují egoisté, obávající se, aby na nich nebylo parazitováno druhým. Zeptáte-li se kohokoliv na svého partnera, je-li do určité míry sobec, tak se Vám dostane odpovědi, že v jistém slova smyslu ano. V páru se jednoduše setkávají dva egoisté, hájící si své teritorium rozhodování. Ve stadiu zamilovanosti se egoismus projevuje zejména tím, že v první řadě střežím, zda-li jsem dostatečně milován, a obvykle naleznu kosmetickou chybu na onom slůvku "dostatečně"! Zjistím-li chybičku, začnu se propadat do stavu vyšší závislosti, obvykle to dám najevo, neutajím svou "velkou lásku", druhý partner je rázem ubezpečen, že je milován a jelikož je egoista, miluje ihned méně.

Nevhodným chováním lze proto označit přehnané verbální ujišťování o lásce toho či onoho. Příliš často vyslovená slůvka: "Miluješ mne?" "Ano miluju Tě." Nebo jen samotné: "Miluju Tě!", je mimo výše uvedené patogenní chování často jen trapným plácáním ve snaze napodobit lovestory z amerického filmu. Skutečné milenecké chování musí být, a je je-li upřímné, založeno na jiných důkazech lásky, většinou výhradně iracionálního charakteru. Řekneme-li si ono I love you na začátku vztahu, nebo při nějakém důležitém okamžiku, je to samozřejmě správně. Špetka soli jídlu pomůže, lžíce soli pokrm znechutí.

Mnohonásobné verbální ujišťování o náklonnosti druhého spíše evokuje nové pochybnosti o kvalitě partnera, než upevňuje vztah. Neříkám, aby se ono I love you, úplně zatratilo, ale rád bych nabádal k jeho používání s mírou a dávkou vkusnosti.

Tím jsme trochu odbočili od původního altruismu a egoismu. Jak tedy řešit egoistický charakter člověka, nemá-li být destrukcí vztahu. Podle MUDr. Plzáka je nejvyšším stupněm partnerské morálky tzv. oboustranně výhodný obchod - tzv. OVO, který je-li dodržován, zastaví boj o vyšší zisk na úkor druhého nebo-li sobectví. Avšak jistým paradoxem je, že se stále obáváme zištnosti druhého, neboť nemůžeme dovolit důvěřovat druhému, že onen princip OVO dodrží... Kompatibilním partnerstvím je takový pár, kde oba zvládli svůj individuální egoismus a uznali princip altruismu, nikoliv dialogem o vztahu, nýbrž výhradně svým chováním vůči druhému.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde