www.004.cz >Krize ve vztahu > Partnerská neshoda

Autor: -kvv->, Téma: Krize ve vztahu, Vydáno dne: 07. 08. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Lze říci, že neshoda je extrémně výrazný pojem partnerského soužití. Existují dva druhy neshody. První je rozumová a ta druhá je emocionální. Pokud nejsme ochotni onu neshodu zvládnout pro pár normálním způsobem, je zde riziko hádky, která má mnohem závažnější následky než jen primární neshoda.

Dalo by se říci, že neshoda je extrémně výrazný pojem partnerského soužití.

Existují dva druhy neshody. První je rozumová a ta druhá je emocionální .

Rozumová neshoda znamená, že v procesu partnerského dorozumívání tvrdí každý z partnerů něco jiného, obvykle opačného významu. Důsledkem toho je, že se o tom druhém domnívám, že usuzuje a přemýšlí nesprávně, a to protože uvažuje prostě jinak.

Emoční neshoda znamená, že se v určité době setkáme v opačných náladách.

Partneři musí být stále ochotni se učit, jak sladit své různé nálady tak i svá různá rozumová hodnocení.

Pokud nejsme ochotni onu neshodu zvládnout pro pár normálním způsobem, je zde riziko hádky, která má mnohem závažnější následky než jen primární neshoda.

Párová neshoda by měla partnery spojovat, nikoliv rozvracet v dlouhodobých hádkách. Neshodný návrh partnera odhaluje jeho rozumovou, tak i citovou složku, tudíž je-li duchaplně řešena, měla by pár posilovat. Proto hlavním cílem střetů neshod je naučit se je rovnat bez hádky, které se často řetězí a mohou nabuzovat zlobu, později nepřátelství. Nepřátelství se pozná podle tupohlavého mlčení, které nikam nevede a je zbytečným natahováním emočně nepříjemné situace, jejíž řešení pak závisí na jednom ze dvojice, který jako první toto mlčení prolomí.