www.004.cz >Intimní poradna > Praktiky libidinósní strangulce

Autor: -inp->, Téma: Intimní poradna, Vydáno dne: 18. 12. 2023
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Jeden z našich čtenářů narazil v jedné staré knize na pojem, kterému nerozuměl. Jedná se o výraz libidinósní strangulace. Možná si myslíte, že je to nějaký nesmysl. Předem prozradíme, že se jedná o sexuální libůstku, při které jde skutečně o život a to možná nejen jednomu člověku...

Dobrý den, četl jsem v pamětech Josefa Šusty, že jeden z jeho kolegů zemřel udušením kvůli libidinósní strangulaci. Nikdy jsem tento pojem neslyšel. Poradíte mi?

Martin


Milý Martine,

s tímto archaismem se už v moderní sexuologii nesetkáváme, nicméně mohu se pokusit interpretovat to poněkud moderněji. Strangulace je lékařský výraz pro smrt uškrcením či udušením. Libido je pojem znamenající touhu po sexuální slasti. Zmíněný kolega tedy zemřel udušením při sexuálním uspokojování – masturbaci. Nedostatek kyslíku v mozku – odborně nazývaný hypoxie urychluje příchod orgasmu, u někoho zvyšuje prožitek a slast.

Pokud někdo provozuje praktiku dušení za účelem sexuálního vzrušení pravidelně či jí dává dokonce přednost pře běžným stykem, jedná se již o deviantní aktivitu, která se hodí do skupiny masochistických praktik. Jako deviaci ji nazýváme asfyxifilie. Alternativně lze použít i termín hypoxifilie. Asfyxifilní sexuální aktivity poměrně často končí smrtí devianta právě když mu selže vlastnoručně vyrobené dusící zařízení, kterému selhal pojišťovací systém. Obvykle je to právě i okamžik, kdy se o této deviaci dozví nic netušící okolí. Často jsou mrtví nalézáni i v převleku do ženských šatů – jednalo se o kombinovanou deviaci s transvestitismem. Byly popsány i případy, kdy se muži praktikující asfyxifilní praktiky dopustili sexuálních vražd, či měli takové fantazie. Je tedy předpoklad, že jsou i potencionálně nebezpeční pro své okolí.