www.004.cz >Sir Morfius > Sir Morfius - Digitální terorista

Autor: -zab->, Téma: Sir Morfius, Zdroj: moyo, Vydáno dne: 00. 00. 0000
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Přestože si toho osudného dne Sir Morfius hned po ránu klepnul tabletu lásky k bližnímu, pohár jeho trpělivosti přetekl. Čím déle sledoval lidstvo, tím více se utvrzoval v podezření že je to banda nesvéprávných výtržníků kteří si nevidí ani na špičku nosu.

Přestože si toho osudného dne Sir Morfius hned po ránu klepnul tabletu lásky k bližnímu, pohár jeho trpělivosti přetekl. Čím déle sledoval lidstvo, tím více se utvrzoval v podezření že je to banda nesvéprávných výtržníků kteří si nevidí ani na špičku nosu. Rozhodl se tudíž pomoci lidem třeba i za použití násilných prostředků. Jedním z nejůčinějších byl digitální terorismus.

Ve své laboratoři vyvinul binárně virovou infekci která se měla stát morovou ranou všem šiřitelům informační negace. Během svých virtuálních nájezdů přeůskočným způsobem prováděl computerovou kiretáž aby odstranil zhoubné zárodky deviantních datových konstrukcí. Jejich mohutně osrstěná pseudoembria vydávala vysokofrekvenční křik děsu a chvěla se vlnami elektromagnetické indukce, sotva se Sir Morfius ocitl v jejich blízkosti. Armáda mozkových crackerů Bionického mesiáše dnem i nocí klepala nepostřehnutelnými údery do klaviatur svých brainschotů, aby byl jeho bombiastický příchod před vnitřní zraky obyvatel planety dokonale připraven. Blíží se soudná noc, obětován bude tupý Beránek a samolibý Pastýř vyválen v epoxidu a železných pilinách. Vysmátí všichni kdo nahlédli za obzor! Jocker je vynesen a Kosmické koláčky začnou pršet z nebes úsvitem. Sir Morfius připravil všechy náležitosti na odpálení skříňky kterou Anofeles dostala od své sestřenice Pandory. Běsi vypuštění z oné skříňky jedenáctého Září roku dvoutisícího sedmnáctého probudí vědomí na buňečné úrovni, takže dojde k nesčetným mutacím všech pozemských živočichů, člověka především. Hrom zakvílí jako ulovená velryba a blesk rozčísne křemíkoneuronové obvody patologicky hamižných choromozečníků. Jejich smrtelý ejakulát zúrodní zaprahlou zemi a mrtvoly budou demontovány za ůčelem získání cenných schémat nezbytných k regeneraci matečních plodidel. Nchrmnah Samma-samma Vahtan Abdorah, Ímnhoí Ayá, Ayá-limnah Bamniyá. Abdorah Pamnar Maha Yun, Yomi-samma Bhang. Evoluce se urychlí n-krát a banda stonerů na kolečkových bruslích bude předvádět kvaziexistenciální spartakiádu coby oslavu Spáčova probuzení. Obrozené lidstvo v sebezáchovném procesu zneškodní záporné mutanty bytelným výplachem wetwaru a vystaví novou Akropoli neverbální civilizace.

Do doby než všechny tyto děje dojdou svého času, nezbývá než přilévat oleje invence do nezkrotného ohně našich myšlenek a vyčkávat na tu pravou chvíli vhodnou k založení požáru. Sir Morfius seděl u krbu a bavil se tím že vytvářel přízračně vyhlížející obláčky ektoplazmy které formoval do bizarních podob. Anofeles preludovala na indické měchové varhánky a zpívala si pro sebe jakousi monotónní mantru zvolna se kývajíc do rytmu, nepřítomný pohled svých černých očí upírala kamsi do budoucnosti. Pogovo nahé a vrásčité tělo spočívalo v poněkud neanatomické poloze na nevkusné secesní odložce z medvědoní kožešiny, po levé ruce pohozena spola snědená bonboniéra hašmedových pusinek. Ačkoliv to na první pohled vypadalo, že je ve stavu hluboké letargie, vidoucí zasvěcení mohli spatřit jak poletuje poután k tělu jen stříbrnou šňůrou a vykonává horečnatou činnost v astrálních rovinách. Vše nasvedčovalo tomu že pára nad hrncem se už nenávratně rozplynula. I nezúčastněný pozorovatel si povšiml, že zdánlivý klid který tu panuje je jen tichem před bouří která se strhne co nevidět.